Φάσματα εργαστηρίου κατεύθυνσης

Για κάθε ενδιαφερόμενο/η που έχει ασκηθεί στο Εργαστήριο Κατεύθυνσης και στην άσκηση 4 (Ραδιενέργεια Περιβάλλοντος): Τα φάσματα που έχουν ληφθεί κατά τη διάρκεια της άσκησης, και τα οποία πρέπει να αναλύσετε, βρίσκονται στη διεύθυνση: http://users.uoa.gr/~tmertzi/Ergastirio/YYYYMMDD όπου YYYY το έτος (πχ 2018) ΜΜ ο μήνας (πχ 11 για το Νοέμβριο) DD η ημέρα του μήνα (πχ… Read More Φάσματα εργαστηρίου κατεύθυνσης