Διάφανα Κρίνα / Τα χρόνια μου ναυάγησαν στις ξέρες σου

Τα χρόνια μου ναυάγησαν στις ξέρες σου (1998) Η ανάσα σου ήτανε η πρώτη μου πατρίδα κι η μυρωδιά σου ήταν ο πρώτος μου εθισμός Πάει καιρός που έχω φύγει από τη Θήβα και περιφέρομαι σακάτης και τυφλός Καθαγιασμένος στα νερά της λησμονιάς σου Εξουθενωμένος από τα έργα και τις μέρες σου Θητεύω δίπλα σε… Read More Διάφανα Κρίνα / Τα χρόνια μου ναυάγησαν στις ξέρες σου