Τελικά Αποτελέσματα κύκλου χρηματοδότησης ΕΔΒΜ34 – Δεκ 2017

Σήμερα ανακοινώθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του κύκλου χρηματοδότησης ΕΔΒΜ34 «Υποστήριξη Ερευνητών με Έμφαση στους Nέους Ερευνητές». Αναλυτικά μπορούν να αναζητηθούν στη ιστοσελίδα eduIII.gr. Παρακάτω παραθέτω ένα γράφημα που δημιούργησα πρόχειρα από τα δεδομένα που βρήκα εκεί περισσότερο ως οπτική απεικόνιση, που για κάποιους είναι πιο «ευανάγνωστη» από τον αντίστοιχο πίνακα. Δυστυχώς δεν είχα πρόχειρα τα στατιστικά… Read More Τελικά Αποτελέσματα κύκλου χρηματοδότησης ΕΔΒΜ34 – Δεκ 2017